Αίτηση Π.Μ.Σ. στην «Εφαρμοσμένη Πληροφορική»

Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Η περίοδος αιτήσεων είναι από 17/07/2017 έως 20/09/2017.