Αίτηση Π.Μ.Σ. στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών»

Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Η περίοδος αιτήσεων είναι από 27/11/2017 έως 12/01/2018.