Αίτηση Π.Μ.Σ. στην «Εφαρμοσμένη Πληροφορική»

Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η περίοδος αιτήσεων ξεκινά σύντομα.